دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد نهم)، عصر ولتر

دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد نهم)، عصر ولتر

دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد نهم)، عصر ولتر

دانلود جلد نهم از مجموعه یازده جلدی کتاب صوتی تاریخ تمدن نویسنده : ویل دورانت با همکاری همسرش آریل دورانت زمان کلی این کتاب صوتی 68 ساعت می باشد و حجم فایلها در مجموع 916 مگابایت
از محاسن این کتاب صوتی این است که همه 68 ساعت آن به صورت 136 فایل مجزای صوتی نیم ساعته می باشد. شما می توانید یک یا دو فایل را امروز گوش کنید و فردا به سراغ فایل شماره بعدی بروید. به عنوان تجربه شخصی با کتابهای صوتی که کل کتاب در یک فایل 10 ساعته یا ساعات زیاد هستند مشکل…

درباره این مطلب نظر دهید !