پاورپوینت میکروبیولوژی

پاورپوینت  میکروبیولوژی

پاورپوینت میکروبیولوژی

پاورپوینت میکروبیولوژی
تعداد صفحات: 19 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
اهداف اصلی درس:
 

با تاریخچه و طبقه بندی باکتری ها و خصوصیات پروکاریوت ها آشنا شوید.
اهداف ویژه درس: پایان درس قادر باشید:
1- تاریخچه باكتری شناسی را شرح دهید.
2- چگونگی رد فضیه پیدایش خودبخودی (خلق الساعه) را بنویسید.
2- فرق بین یوكاریوت ها و پروكاریوت ها را لیست کنید.
3- پروكاریوت ها را طبقه بندی کنید.
4- انواع مختلف باكتریها را طبقه بندی کنید.
5- نام باکتری…

درباره این مطلب نظر دهید !