پاورپوینت ناحيه‌‌بندی تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از معيار آنتروپی

پاورپوینت ناحيه‌‌بندی تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از معيار آنتروپی

پاورپوینت ناحيه‌‌بندی تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از معيار آنتروپی

پاورپوینت ناحيه‌‌بندی تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از معيار آنتروپی
تعداد صفحات: 48 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب:
مقدمات و تعاریف
روشهای ناحیه‌بندی
آنتروپی و مفهوم آن در تصویر
هیستوگرام سطح خاكستری
آستانه‌گذاری مبتنی بر آنتروپی در فضای ویژگی یك‌بعدی
گسترش روشهای یك‌بعدی به دوبعدی
هیستوگرام دوبعدی
آستانه‌گذاری مبتنی بر آنتروپی در فضای ویژگی دو‌بعدی
الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات…

درباره این مطلب نظر دهید !