کتاب صوتی حضور در وضعیت صفر از جو ویتالی

کتاب صوتی حضور در وضعیت صفر از جو ویتالی

کتاب صوتی حضور در وضعیت صفر از جو ویتالی

کتاب صوتی «حضور در وضعیت صفر» از جو ویتالی
 
درباره کتاب:
کتاب حضور در وضعیت صفر، نوشته دکتر جو ویتالی ادامه دهنده و مکمل کتاب محدودیت صفر است. کتاب حضور در وضعیت صفر داستان های جدیدی را بازگو می کند، فرآیندهای جدیدی را شرح می دهد و شفا دهنده های جدیدی را معرفی می کند؛ در واقع، راز نهایی محدودیت صفر را ارائه می دهد.
 
فرمت: mp3
مدت زمان: 4 ساعت و 40 دقیقه
 
شنیدن نمونه:

درباره این مطلب نظر دهید !