پاورپوینت میکروفیلتراسیون

پاورپوینت میکروفیلتراسیون

پاورپوینت میکروفیلتراسیون

پاورپوینت میکروفیلتراسیون
تعداد صفحات: 28 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
کاربرد میکروفیلتراسیون:
 

استرلیزه سرد آشامیدنی ها ودارو ها
تصفیة آب میوه و شراب و آبجو (مخمر وهر مواد معلق دیگری از آبجو برداشته می شود)
جداسازی باکتری ها از آب (تصفیة بیولوژیکی فاضلاب)
بدون الکل کردن آبجو
تصفیة آب روها
بدون الکل کردن شراب
جداسازی امولسیون های آب وروغن
جداسازی پروتئین سویا
تفکیک جامد- مایع برای صنایع داروسازی و یا غذایی

صفحاتی از…

درباره این مطلب نظر دهید !