دانلود تحقیق فرآوري كانسنگ هاي اورانيوم دار

دانلود تحقیق فرآوري كانسنگ هاي اورانيوم دار

دانلود تحقیق فرآوري كانسنگ هاي اورانيوم دار با فرمت ورد ودر169صفحه قابل ویرایش
 
نکته: این فایل فاقد تصاویر و نمودارها می باشد. 
 
فهرست مطالب
عنوان ………………………………… صفحه
فصل اول: معرفي مواد پرتو زا
1-1- راديواكتيو ……………………….. 2
1-1-1- اثر شيميايي ……………………… 2
1-1-2- اثر لومينسانس ( فسفرسانس) ………… 2
1-1-3- اثر يونيزاسيون ………………….. 2
1-2- تاريخچه و كاربرد ………………….. 7
1-2-1- تاريخچه مواد راديواكتيو……………. 7
1-2-2- كاربرد مواد…

درباره این مطلب نظر دهید !