‫مقاله اقدامات ایمنی در برابر سوانح هسته ای

‫مقاله اقدامات ایمنی در برابر سوانح هسته ای

‫مقاله اقدامات ایمنی در برابر سوانح هسته ای با فرمت ورد ودر 3 صفحه
قسمتی از متن مقاله
*گام اول: مرکز ایمنی هسته ای سازمان انرژیاتمی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور یک مرجع ذیصلاح ملی است که ماموریت حصول اطمینان از استفاده ایمن از انرژی هسته‌ای و منابع پرتو در ایران با هدف حفاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها، با درنظر گرفتن دو اصل حداکثر ایمنی معقول قابل دستیابی و حداقل پرتوگیری معقول قابل…

درباره این مطلب نظر دهید !