نحوه ایجاد، درجه بندی وانحلال ادارات مطابق دستورالعمل«نحوه ی ایجاد، تغییر، انحلال و درجه بندی واحدهای سازمانی»

نحوه ایجاد، درجه بندی وانحلال ادارات مطابق دستورالعمل«نحوه ی ایجاد، تغییر، انحلال و درجه بندی واحدهای سازمانی»

نحوه ایجاد، درجه بندی وانحلال ادارات مطابق دستورالعمل«نحوه ی ایجاد، تغییر، انحلال و درجه بندی واحدهای سازمانی»

پاورپوینت نحوه ایجاد، درجه بندی وانحلال ادارات مطابق دستورالعمل«نحوه ی ایجاد، تغییر، انحلال و درجه بندی واحدهای سازمانی»
تعداد صفحات: 40 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
بخش اول:
انواع برنامه
بخش دوم:
دستورالعمل «نحوه ی ایجاد، تغییر، انحلال و درجه بندی واحدهای سازمانی»
بخش سوم:
نحوه ایجاد، درجه بندی و انحلال ادارات
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !