پاورپوینت نظریه ای برای توسعۀ ایران

پاورپوینت نظریه ای برای توسعۀ ایران

پاورپوینت نظریه ای برای توسعۀ ایران

پاورپوینت نظریه ای برای توسعۀ ایران
تعداد صفحات: 30 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
مکاتب مختلف فلسفی و فکری در دانشگاه بسیار مفید هستند ولی نه در حکمرانی.
تمامی جریان ها، نهاد ها و دستگاه های اجرایی الزاماً باید به مشترکاتی در اولویت بندی و جهت گیری ها دست یابند، اگر هدف توسعه و کار آمدی است. 
 
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !