مقدمه‌ای بر بيوتكنولوژی درس 5 شيمی زيست بخش سوم: نوكلئوتيدها و اسيدهای هسته‌ای

مقدمه‌ای بر بيوتكنولوژی درس 5 شيمی زيست بخش سوم: نوكلئوتيدها و اسيدهای هسته‌ای

مقدمه‌ای بر بيوتكنولوژی درس 5 شيمی زيست بخش سوم: نوكلئوتيدها و اسيدهای هسته‌ای

پاورپوینت مقدمه‌ای بر بيوتكنولوژی درس 5 شيمی زيست بخش سوم: نوكلئوتيدها و اسيدهای هسته‌ای
تعداد صفحات: 33 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
برخی نقش های نوكلئیوتیدها در متابولیسم سلولی:
نقش مهم در تبادلات انرژی (ذخیره انرژی- مصرف انرژی)
جزء ساختمانی تعداد زیادی كوفاكتور آنزیم و مواد واسطه متابولیكی
جزء تشكیل دهنده اسیدهای هسته‌ای (DNA,RNA)
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !