پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون
تعداد صفحات: 27 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
موتاسیون:
به تغییرات ناگهانی در مواد ژنتیکی موتاسیون اطلاق می گردد. در تعبیر عمومی تر موتاسیون را تغییرات ناگهانی در ژنوتیپ موجود می دانند، به طوری که این تغییرات را نتوان از طریق نو ترکیبی ژنتیکی نوجیه نمود.
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !